Back To Top

Kapcsolat

Adatbiztonsági elveinkkel kapcsolatos bármilyen kérdésével vagy megjegyzésével keressen meg bennünket ezen az email címen: datap rivacy @zeiss .com

Adatvédelmi és Jogi nyilatkozat

Alkalmazási terület

Ezen adatvédelmi és jogi nyilatkozat a jelen honlapra és domainekre vonatkozik. Továbbá szintén vonatkozik minden, a ZEISS tulajdonában lévő weboldalra és domainre, kivéve az egyéb adatvédelmi és jogi nyilatkozatok, mint pl. nemzeti törvények miatt megváltozott adatvédelmi és jogi nyilatkozatok érvénye alá eső, Németországon kívül működő ZEISS cégek weboldalait és domainjeit (Magyarorzságon az idevonatkozó 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és at információszabadságról). Következésképpen, kérjük az összes Ön által látogatott vagy használt ZEISS weboldal és program vonatkozó adatvédelmi és jogi nyilatkozatainak szíves figyelembevételét.

Bizonyos esetekben a ZEISS weboldalak tartalmazhatnak linkeket harmadik személy, nem a ZEISS-hez tartozó cégek weboldalaihoz is, melyekre jelen adatvédelmi és jogi nyilatkozatunk nem vonatkozik.

Általános adatvédelmi normák

A ZEISS nemzetközi szinten működő vállalat, határokon átnyúló jogilag független cégekkel, üzleti eljárásokkal, cégvezetési szerkezetekkel és technikai rendszerekkel.

Weboldalunkon tett látogatása során adatgyűjtésre kerülhet sor, amelyek bizonyos esetekben személyes jellegűek lehetnek. Jelen nyilatkozatunkban a ZEISS cégek által a weboldalainkon tett látogatása során gyűjtésre kerülő személyes adatokat, és azok feldolgozásának módját rögzítjük.

Az Ön személyes adatainak védelmét rendkívül komolyan vesszük. A weboldalainkon tett látogatása során az általunk gyűjtött személyes adatainak feldolgozása teljes mértékben a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. Ezen túlmenően, a személyes adatok kezelése tekintetében a hozzáállásunk az EU adatvédelmi irányelvein alapul, melyek rendelkeznek a lehető legnagyobb fokú átláthatóságról, a választás jogának tiszteletben tartásáról, a hozzáférés jogáról, valamint a személyes adatok továbbításáról és törvényes feldolgozásáról.

Minden ZEISS cég betartja a mindenkor vonatkozó adatvédelmi törvényeket, így pl. a németországi ZEISS cégek és leányvállalatok a Német Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG) előírásait követik. Ezen túlmenően a személyes adatok kezelését vállalati irányelv rögzíti a Csoporton belüli összes ZEISS cég számára. Ennek a ZEISS vállalati irányelvnek a célja annak biztosítása, hogy az Ön adatai a mindenkor érvényes törvényi előírásoknak megfelelően és helyes módon kerüljenek feldolgozásra a személyes adatokat kezelő ZEISS cégeknél. Ezzel egyidejűleg alkalmazottainkat utasítottuk az adatvédelmi szabályzat figyelembevételére és betartására minden olyan esetben, mikor bármely weboldalunkon személyes adatok megadására van szükség.

Személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és továbbítása

A ZEISS célja, hogy a lehető legtöbb rendelkezési jogot nyújtsa Önnek a személyes adatai felett. Normál esetben a ZEISS weboldalait bármilyen személyes adat megadása nélkül használhatja.

Ugyanakkor, a ZEISS weboldalak egyes részein személyes adatok megadására kérjük, annak érdekében, hogy fejleszthessük weboldalainkat és kapcsolatot tarthassunk Önnel. Az Ön által megadott adatokat bizalmasan kezeljük, ezek mentése és feldolgozása kizárólag az Ön és ZEISS közötti jogviszony keretében történik.

Az Ön személyes adatait marketing célból az Ön előzetes jóváhagyása nélkül nem továbbítjuk, tesszük nyilvánossá vagy bocsátjuk egyéb módon harmadik személy rendelkezésére.

Ugyanakkor, szolgáltatásnyújtásunk keretében az Ön adatai bizonyos esetekben továbbításra kerülhetnek olyan harmadik személyekhez, melyeket a rendelés feldolgozási folyamatba bevontunk, pl. üzleti partnereink vagy informatikai szolgáltatók. A személyes adatok ilyen harmadik személynek történő továbbításakor az adatokat a kérdéses szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokra korlátozzuk és biztosítjuk, hogy az adatátvitel a szükséges adatvédelem betartásával kerüljön végrehajtásra. A ZEISS cégei csak olyan harmadik személyek felé továbbítják az Ön személyes adatait, melyek elkötelezték magukat az adatvédelem és a személyes adatfeldolgozásra vonatkozó törvények betartása mellett.

Ezen kívül előfordulhat, hogy a ZEISS-et hatósági vagy jogszabályi rendelkezés betartása kötelezi az Ön adatai és a kapcsolódó információk felfedésére.

Hasonlóképpen, adatainak jogi követelések érvényesítése illetve az azokkal szembeni védekezés céljából való felhasználásának jogát fenntartjuk.

Felvásárlás vagy más vállalattal történő egyesülés esetében szükségessé válhat adatainak a potenciális illetve tényleges vásárló számára történő kiadása vagy továbbítása. Ebben az esetben a ZEISS a lehető legmagasabb szintű adatvédelem biztosítására törekszik és a törvényi előírásokat betartja.

Adatbiztonsági információk

A ZEISS tisztában van azzal, mennyire fontos az Ön számára az interneten keresztül megadott adatainak diszkrét módon történő kezelése és védelme. Az adatbiztonság kiemelt jelentőségű a weboldalainkon. Ezért nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk valamennyi online biztonsági intézkedésünk hatékonyságát. Így például a ZEISS vásárlói oldalai az SSL (Secure Socket Layer) kódolási technológiát használják. Szintén SSL kódolási technológiával vannak védve az ilyen adatátvitel során azok a weboldalak, amelyeken kereskedelmi szempontból lényeges adatok megadására van szükség, mint például a hitelkártya száma. A ZEISS mindenkor arra törekszik, hogy az alkalmazott kódolási technológiát a technológiai fejlődéssel összhangban folyamatosan korszerűsítse, annak érdekében, hogy garantálni lehessen az Ön által az interneten megadott adatok bizalmas kezelését.

Jelenleg a ZEISS csak olyan mértékben használ cookie-kat, amennyire az a webes felhasználók számára szükséges vagy követelmény, pl. a védett webhelyeken történő hitelesítéshez. A cookie-k kisméretű fájlok, amelyek ideiglenesen tárolásra kerülnek az Ön számítógépének merevlemezén. A cookie-kban tárolt információk például elősegítik a navigációt, és bizonyos esetekben növelhetik a weboldalak felhasználóbarát jellegét. A legtöbb böngésző alapértelmezetten úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a cookie-kat. Lehetősége van azonban böngészőjét úgy beállítani, hogy az elutasítsa a cookie-kat, illetve, hogy a beérkező cookie-król figyelmeztetést jelenítsen meg.

Az IP címek a weboldalainkon tett látogatások alkalmával rögzítésre kerülnek. Az IP címeket a hibás működés analíziséhez, a weboldal adminisztrációjához és demográfiai információszerzés céljából használjuk fel. Ezen túlmenően pedig az IP címeket és szükség szerint más, az Ön által ezen a weboldalon rendelkezésünkre bocsátott adatokat vagy más módszereket használunk annak megállapítására, hogy mely weboldalakat látogatják és milyen témák iránt érdeklődnek látogatóink.

Web elemzés

A ZEISS az Urchin és Google Analytics statisztikai és elemző programokat használja a ZEISS weboldalak hozzáférésének statisztikai elemzéséhez.

A ZEISS weboldalak használata során keletkezett és a szerver naplófájljaiba mentett adatok elemzéséhez kerül felhasználásra az Urchin. Az adatok személytelen formában szerepelnek azért, hogy ne lehessen hozzárendelni őket egy adott személyhez. Ezen elmentett információkat kizárólag a weboldal használatáról szóló jelentések összeállításához használjuk. Az ilyen jelentések segítségével elemezzük és folyamatosan tökéletesítjük weboldalaink kínálatát.

Az Urchin-nel való webelemzés során a kapott adatok csakis trend és statisztikai célokból kerülnek elemzésre, majd törlésre kerülnek.

Weboldalainkon a Marketo Inc. technológiáit használjuk adatok marketing és optimalizálási célokra való gyűjtésére és tárolására. A Marketo cookie-kat használ a weboldal használatának követésére. Ezek az adatok álnévvel ellátott felhasználási profil összeállításához használatosak. Az ismeretlen látogatók névtelen felhasználóként kerülnek regisztrálásra. A Marketo adatvédelmi és adatgyűjtési elveiről ezen az oldalon talál tájékoztatást: http://www.marketo.com/privacy.php.

A Google Analytics cookie-kat használ a weboldal Ön által történő felhasználásának elemzésére. Az ezen weboldal használata során a cookie-kkal nyert információkat rendszerint az USA-ban lévő Google szerverre továbbítjuk, ahol mentésre kerülnek. Ugyanakkor az Ön IP címét lerövidíti a Google – amennyiben az IP névtelenítése aktiválva van a weboldalon. Ez vonatkozik az EU tagállamain belül vagy más, az Európai Gazdasági Térség korábbi szerződését aláíró államokra. A teljes IP cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra valamely USA-ban lévő Google szerverre és ottani lerövidítésre. Ezen honlap működtetőjének szerződéses megbízásából a Google ezeket az adatokat az Ön weboldal használatának kiértékelésére, a weboldalak aktivitásáról szóló jelentések összeállítására és a weboldal működtetője számára weboldal és internet felhasználás tekintetében egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel. A Google Analytics keretében a Google nem egyesíti egyéb adatokkal az Ön böngészője által közvetített IP címet. Böngészője szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k lementését. Amennyiben úgy dönt, hogy így tesz, kérjük, vegye figyelembe, hogy így esetleg nem tudja majd e weboldal összes funkcióját teljes mértékben kihasználni. Emellett a cookie-k által generált és a weboldal Ön által történő használatával kapcsolatos adatainak (ideértve IP címét is) Google általi rögzítését és feldolgozását megakadályozhatja az alábbi linken található böngésző-bővítmény letöltése és telepítése által:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Közösségi bővítmények használata

A következő gombokat számos ZEISS weboldalon megtalálja:

SocialMediaIconslocked

Ezek a gombok, amennyiben megjelennek a weboldalon, még nem létesítenek kapcsolatot a Facebook, Google+ vagy Twitter szervereivel. Ahhoz, hogy a kapcsolat aktiválódjon és létrejöjjön a kommunikáció a Facebookkal, Google+szal és Twitterrel, először is az Ön hozzájárulása szükséges, melyet a gombokra való rákattintás által ad meg. Az aktivált gombokat a következő ikonok jelzik:

SocialMediaIconsunlocked

Ajánlása elküldésre kerül, amennyiben másodszor is rákattint egy gombra. Ha már be van jelentkezve valamelyik Ön által választott közösségi hálózatba, mindez külön ablak megnyílása nélkül történik meg. Mivel ez a kapcsolat közvetlenül jön létre, nem kapunk információt az átvitt adatokról. Mindösszesen annak ténye kerül átadásra, hogy megnyitotta az illető oldalt. Ha ezzel egy időben be is van jelentkezve a Facebookba vagy hasonlóba, ez az információ átkerül a közösségi média profiljára és ezáltal Önhöz, mint egyénhez kapcsolódik.

Javasoljuk, hogy közvetlenül vegye fel a kapcsolatot e közösségi médiavállalatokkal bővebb információért arról, hogy miként használja és tárolja az Ön személyes adatait a Facebook, Google+ és a Twitter. Lehetőség van a közösségi bővítmények blokkolására is, a böngészőjének kiegészítő bővítményei segítségével.

Jogi nyilatkozat

A ZEISS domainek által közzétett információk olyan termékekre és szolgáltatásokra tartalmazhatnak utalásokat, amelyek az Ön országában még nem kerültek reklámozásra vagy nem elérhetőek. Az ilyen információ nem jelenti azt, hogy a ZEISS majd a későbbiekben forgalmazni szándékozza az ilyen termékeket vagy szolgáltatásokat az Ön országában. Szükség esetén felveheti a kapcsolatot regionális értékesítési szervezetünkkel, mely örömmel szolgál információval az ilyen termékek és szolgáltatások elérhetőségét illetően. A termékek és szolgáltatások bemutatása jogilag nem képezi kötelező értékesítési ajánlattétel tárgyát.

Amennyiben ingyenesen letölthető szoftvert kínál az oldal, a ZEISS nem vállalja az ilyen letöltésből vagy a szoftver használatból esetlegesen eredő károkkal kapcsolatos felelősséget. A letöltés és a szoftver használata kizárólagosan a felhasználó saját felelősségére történik, a ZEISS részéről pedig valamennyi felelősség-, vagy szavatosságvállalás ki van zárva, kivéve a ZEISS részéről való szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetét.

Számos helyen előfordul, hogy harmadik fél weboldalairól teszünk említést, illetve megadjuk az azokhoz vezető linkeket. Csak akkor tesszük ezt, ha teljes mértékig meg vagyunk győződve az érintett beszállító komolyságáról. Ugyanakkor a ZEISS nem viseli a felelősséget az ezen weboldalak adatvédelmi szabályzataiban megjelentekért vagy tartalmaiért, és e tekintetben minden felelősséget kizár. Az ilyen külső linkeket a következő ikonok jelzik:

A a weboldalain közzétett tartalmakat és elrendezéseket illetően a ZEISS, ezek tulajdonosaként, minden jogot fenntart. A weboldalainkon megjelenő szellemi tulajdon ugyanúgy védett, mint ahogyan márkáink is azok. Weboldalaink szövege, képei és grafikái, és azok elrendezése stb., valamint az animációk és szoftver a szerzői jog és az egyéb vonatkozó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések hatálya alá esik. Ezek akár egészében, akár részben történő, bármiféle reprodukciója vagy továbbítása előzetes írásbeli hozzájárulásunk beszerzése nélkül tilos. Ezen weboldal a szellemi tulajdon semminemű felhasználására nem jogosít. A ZEISS weboldalainak bármikori és előzetes bejelentés nélküli változásának, felfüggesztésének vagy bezárásának jogát fenntartja.

Weboldalunk tartalmának gondos kialakítása ellenére annak helyességéért, pontosságáért, teljességéért vagy zavartalan hozzáféréséért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a törvény engedi, a közvetlen vagy közvetett károkért, ideértve a weboldalunk használatának következtében keletkezett jövedelemkiesést, vagy a weboldalunkon közzétett információkkal kapcsolatosan felelősséget nem vállalunk. A bármikori változás vagy kiegészítés jogát fenntartjuk.
A ZEISS elkötelezett híve a gyermekek védelmének a potenciálisan ártalmas tartalmakkal szemben, az Internet Content Rating Association (Internetes Tartalomértékelési Egyesület, ICRA) elveinek, valamint a szólásszabadságnak megfelelően. Ennek megfelelően az ICRA-tól a következő hivatkozási számot kaptuk: REF-DE-49897.

 

© Carl Zeiss AG – Utoljára módosítva: 2015. március

Jelen honlapunkon cookie-kat használunk. A cookiek kisméretű szöveges fájlok, melyeket a weboldalak helyeznek el a számítógépén. A cookie-kat széles körben használják, mivel azok segítséget nyújtanak a weboldalak megjelenésének tökéletesítésében és optimalizálásában. Weboldalaink használatával Ön kijelenti, hogy hozzájárul a cookiek használatához. több

OK