Adatvédelmi nyilatkozat

Hogyan kezeljük adatait?

Örülünk látogatásának, valamint a termékeink és szolgáltatásaink iránti érdeklődésének. Személyes adatainak védelme fontos a számunkra. Ezért az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy a Carl Zeiss AG és a ZEISS csoport más vállalatai (a továbbiakban: „ZEISS”) hogyan kezelik a személyes adatokat.

A személyes adatok olyan adatok, amelyek lehetővé teszik egy személy közvetlen vagy közvetett azonosítását. Nem számít, hogy az azonosítás egyetlen információ vagy több információ felhasználásával végezhető el. Minél több információt és adatot lehet kombinálni, annál pontosabban lehet azonosítani a személyt. A személyes adatok közé tartozik például a név, a cím, az életkor és az e-mail-cím, de olyan közvetett adatok is, mint az IP-cím vagy a társadalombiztosítási szám.

Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

Az Ön személyes adatainak kezeléséért és védelméért a Carl Zeiss AG a felelős.

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel, személyes adatainak kezelésével vagy jogainak gyakorlásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az oldal alján található kapcsolatfelvételi űrlapon vagy az alábbi címen, telefonszámon vagy e-mail-címen:

Vállalati adatvédelmi tisztviselő
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Telefon: +49 7364 20-0 (kulcsszó: „adatvédelem”)
E-mail: dataprivacy@zeiss.com (Kérjük, mellőzze bizalmas tartalmak e-mailben való küldését)

Az Ön jogai érintettként

Természetesen továbbra is Ön rendelkezik minden személyes adat felett, amelyet a webhelyünkre való látogatása vagy szolgáltatásaink igénybevétele során megadott nekünk. Ön a következő, térítésmentesen gyakorolható jogokkal rendelkezik.

1. Hozzáférési jog

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor tájékoztatást kapjon az általunk tárolt személyes adatairól. Joga van tudni, hogy személyes adatait milyen célból, mennyi ideig kezeljük (lásd: Adattárolás időtartama), és kivel osztjuk meg (lásd: Adatkategóriák). Kérjük, vegye figyelembe, hogy az információ kiadása előtt először ellenőriznünk kell a kérelmező személyazonosságát.

2. A visszavonás/tiltakozás joga

Ha Ön hozzájárulását adta nekünk az adatai bizonyos módon való kezeléséhez, joga van bármikor visszavonni ezt a hozzájárulást a jövőre nézve.

Ha az Ön személyes adatait érdekmérlegelés keretében az elsődlegesnek minősített jogos érdekünk céljából kezeljük, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon ezen adatkezelés ellen a jövőre vonatkozó jogérvényesítési hatállyal.

3. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk személyes adatainak átadását egy másik jogi személynek.

4. Az adatok helyesbítéséhez, törléséhez és kezelésének korlátozásához való jog

Ön jogosult adatai helyesbítésére és/vagy kiegészítésére egy kiegészítő nyilatkozat útján, továbbá jogosult arra, hogy egy adott célra gyűjtött adatai törlésre kerüljenek, vagy hogy korlátozza az adatok kezelését az adott céllal kapcsolatban.

5. Panasztételi jog

Önnek joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál vagy adatvédelmi tisztviselőnknél, amennyiben erre oka van. Ha vállalatunkkal szemben szeretné érvényesíteni valamely jogát, vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi nyilatkozat elején feltüntetett tisztviselővel.

Adatkategóriák és az adatok címzettjei

1. Milyen kategóriába tartozó adatokat használ a ZEISS?

A ZEISS által kezelt személyes adatok többek között az alábbi kategóriákba tartoznak:

 • kapcsolatfelvételi adatok, pl. vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám(ok), e-mail cím stb.;
 • munkahelyi adatok, pl. a vállalat neve és címe, az Ön által betöltött munkakör stb.;
 • hely- és beállítási adatok, pl. a webhelyünk használata során annak érdekében, hogy az Ön számára releváns nyelven jeleníthessük meg a tartalmakat, hogy hírleveleket tudjunk küldeni az Ön számára releváns tartalommal stb.;
 • termék- és szolgáltatási adatok, pl. milyen termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolt Ön vagy cége a ZEISS-től, mely termékek vagy szolgáltatások vannak hozzárendelve Önhöz stb.

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az adott szerződéses kapcsolat keretében Önnek meg kell adnia azokat a személyes és céges adatokat, amelyek a szerződéses kapcsolat vagy a teljesítési ígéret létrejöttéhez, végrehajtásához és megszüntetéséhez, illetve a teljesítési ígéret megvalósulásához szükségesek, valamint amelyek gyűjtésére jogszabály kötelez bennünket.

2. A személyes adatok címzettjei

A személyes adatokhoz a szükséges mértékben hozzáférhetnek a ZEISS azon osztályai, amelyeknek a feladataik ellátásához szükségük van erre.

Ezenfelül az Ön személyes adatait megoszthatjuk más címzettekkel is A személyes adatok kezelésének célja szakaszban és a jogalapot meghatározó kapcsolódó jogszabályrészben meghatározott célokból. Ezek a címzettek a ZEISS számára szolgáltatást nyújtó, körültekintően kiválasztott partnerek. Ezek a szolgáltatók úgynevezett adatfeldolgozóként kezelik az Ön személyes adatait a mi nevünkben és a mi útmutatásunk szerint.

3. Harmadik országba és nemzetközi szervezetek számára történő adattovábbítás

Az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba („harmadik országokba”) való adattovábbításra csak az adott cél teljesüléséhez szükséges mértékben kerül sor. A személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozókhoz vagy harmadik felekhez való továbbítását megelőzően meggyőződünk róla, hogy rendelkezésre áll az EU GDPR rendeletének megfelelő adattovábbítási mechanizmus:

 • ha biztonságos harmadik országról van szó, az adattovábbításra megfelelőségi határozat van érvényben;
 • ha az adatokat úgynevezett nem biztonságos harmadik országba továbbítjuk, az adattovábbítás szabványos szerződéses rendelkezések hatálya alatt történik.

Az adattárolás időtartama

Az Ön személyes adatait töröljük, amint az adott célra már nincs rájuk szükség. Amennyiben erre jogszabályi kötelezettségünk van, adatait a jogszabályban előírt megőrzési időszakok végéig tároljuk. A jogalap függvényében ez általában 6–10 év.

Ezen túlmenően az Ön adatait a törvényes elévülési idők lejártáig, általában 3 évig tároljuk, amennyiben ez szükséges jogi keresetek érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez. Ezt követően az érintett adatok rutinszerűen törlésre kerülnek, ha a szükséges célok eléréséhez már nincs rájuk szükség.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Azokat a személyes adatokat, amelyeket például a webhelyeinken gyűjtünk, és amelyek rálátást nyújtanak az Ön érdeklődési körére, felhasználhatjuk személyre szabási célokra annak érdekében, hogy az Ön számára releváns tartalmakat és információkat nyújtsunk Önnek. Ezen összegyűjtött adatok alapján nem végzünk automatizált döntéshozatalt.

Az ilyen típusú felhasználás ellen bármikor, indoklás nélkül emelhet nem hivatalos kifogást a jövőre nézve. Ehhez használja a lap alján található kapcsolatfelvételi űrlapot.

A személyes adatok kezelésének célja

A ZEISS csak akkor gyűjti és kezeli az Ön személyes adatait, ha Ön ehhez hozzájárult, vagy ha ezt más jogi előírások megengedik vagy megkövetelik. Általában kétféle módon teszünk szert ezekre az adatokra: vagy Ön adja meg nekünk az adatokat, vagy mi gyűjtjük őket, amikor Ön a termékeinket és szolgáltatásainkat használja.

Az alábbi lista tartalmazza a különféle célokat, amelyek miatt a ZEISS-nél személyes adatok kezelését végezzük. Minden elemnél megtalálja az adott cél rövid leírását és az adakezelés jogalapját. Az adott elemre kattintva megnyílik az egyes célok részletesebb leírása.

Ha bármelyik adatkezelési céllal kapcsolatban kérdése merül fel vegye fel velünk a kapcsolatot.

 • Azokat a személyes adatokat, amelyekre a ZEISS az árajánlatkérések, megrendelések feldolgozása, konfigurálások stb. során tesz szert, az adott üzleti tranzakciók lebonyolítására használjuk. Az összegyűjtött adatok ilyen célból történő kezelése a CRM rendszerünkben történik. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

 • A ZEISS biztosít különféle mobilalkalmazásokat (iOS és/vagy Android rendszerű eszközökre), amelyek személyes adatokat gyűjthetnek. Ezek a személyes adatok szükségesek az adott alkalmazás működéséhez.

  A mobileszközökön lévő alkalmazások szükség esetén és a felhasználó hozzájárulásával hozzáférhetnek az adott eszköz bizonyos funkcióihoz. A ZEISS által kínált, minden egyes alkalmazás hozzájárulást kér Öntől a szükséges funkciók használatához. Ezek a funkciók többek között de nem kizárólagosan a következők lehetnek:

  • Naptár
  • Névjegyzék
  • Kamera
  • Helyadatok
  • Hang (kimenet és mikrofon)
  • Telefon
  • SMS/MMS
  • Memória
  • Esetleg egyéb szenzorok

  Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása. Hozzájárulását joga van a jövőre érvényes hatállyal bármikor visszavonni.

 • A ZEISS rögzíthet telefonbeszélgetéseket vagy chatbeszélgetéseket a szolgáltatások minőségének javítása érdekében. A felvételkészítés csak azután kezdődik meg, hogy Ön a telefonbeszélgetés vagy a csevegés elején kért hozzájárulását megadja.

  Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása. Hozzájárulását joga van a jövőre érvényes hatállyal bármikor visszavonni.

 • Normál jelentkezési eljárás

  A ZEISS munkaerő-felvételi portálján történő regisztrációval és a jelentkezés elküldésével Ön megadja nekünk személyes adatait, és hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat a jelentkezés részeként kezeljük. Külön ahhoz is hozzájárulhat, hogy adatait felvegyük a jelentkezők adatbázisába (lásd alább).

  Alapelvünk, hogy adatait csak a ZEISS-csoportba tartozó társaságok által meghirdett speciális pozíciók betöltéséhez használjuk fel. Az általános adatvédelmi rendelet értelmében az adatgyűjtésért és adatkezelésért az álláshirdetésért felelős ZEISS-vállalat, illetve célzott jelentkezés esetén az a ZEISS-vállalat felelős, amelyhez Ön a jelentkezését beküldi. Az adott ZEISS-vállalattal kapcsolatban a következő e-mail címen kérhet tájékoztatást: recruiting.oberkochen@zeiss.com. A ZEISS munkaerő-felvételi portálon megadott adatait bármikor ellenőrizheti, frissítheti és kiegészítheti.

  Álláshirdetésen kívüli jelentkezés

  Ha Ön álláshirdetésen kívül küldi el munkaerő-felvételi rendszerünkbe a jelentkezését, adatait továbbítjuk az Ön készségeinek megfelelő ZEISS-vállalathoz.

  Jelentkezők adatbázisa

  Ha hozzájárult a jelentkezéskor megadott adatainak továbbításához, profilját körbeküldjük, hogy nem lenne-e érdekes más ZEISS-vállalatok megüresedett pozícióinak betöltésére. Ily módon adataihoz hozzáférhetnek a felvételi eljárásban érintett más ZEISS-vállalatok, és ha felkelti érdeklődésüket, felvehetik Önnel a kapcsolatot.

  Aktív toborzás

  Ha érdekesnek találjuk, amit a profiljában olvasunk Önről, és karrierportálokon vagy hasonló felületeken keresztül felvettük Önnel a kapcsolatot, akkor először a megfelelő közösségi oldalon keresztül ismerkedünk meg Önnel. Az Ön hozzájárulásával a közösségi oldalról származó adatokat felvesszük a munkaerő-felvételi portálunkra, és küldünk Önnek egy linket, amellyel egyéni hozzáférésen keresztül kitöltheti profilját, és hozzájárulhat ahhoz, hogy felvegyük a jelentkezői körünkbe. Miután összegyűjtöttük az adatait a közösségi oldalról, továbbléphet a normál jelentkezési folyamatra (lásd fent).

  Ajánlás

  Ha érdekes a profilja, lehet, hogy már ajánlotta Önt valamelyik ZEISS-munkatársunk. Ebben az esetben először a ZEISS munkatársa rögzíti az Ön elérhetőségeit, hogy rendszerünk automatikus e-mailt küldhessen Önnek a szükséges információkkal és az állásprofilra mutató linkkel. Ha felkeltettük érdeklődését, megkezdheti a normál jelentkezési folyamatot. Ha nem keltettük fel érdeklődését és nem válaszol az e-mailre, legfeljebb két hónap elteltével töröljük kapcsolattartási adatait a rendszerünkből. Ez elegendő időt ad arra, hogy profilját az adott álláshoz igazítsa, vagy hogy a már összegyűjtött adatokat az Ön számára érdekes más állásokhoz használja fel. Ha azt kívánja, természetesen örömmel töröljük adatait a két hónapos időszak lejárta előtt.

  Adattípusok

  A jelentkezési folyamat részeként kezeljük azokat az adatokat, amelyeket Ön a jelentkezéskor megad nekünk. Ezek az adatok a következőket foglalják magukban:

  • személyazonosító adatok (vezetéknév, keresztnév stb.;)
  • elérhetőségek (e-mail-cím, telefonszám stb.);
  • Az iskolázottságra és a foglalkozásra vonatkozó adatok (elvégzett iskola/egyetem, szakmai pályafutás stb.);
  • egyéb releváns adatok (bizonyítványok, az Ön fényképe stb.);
  • személyes preferenciákra vonatkozó adatok (érdeklődési körök, kedvelt tevékenységek stb.).
  • Jogalap és az érintettek jogai

  Az Ön adatait a fent leírt célokból gyűjtjük (a ZEISS-nél való foglalkoztatás észszerű indokai). Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja és a GDPR 88. cikke.

  Mivel a ZEISS sok különböző országban toboroz új munkaerőt, az Ön személyes adatainak törvényes kezelésére vonatkozó jogalap eltérő lehet. Az egyes nemzeti jogszabályi rendelkezésekkel (pl. az érintettek jogairól az általános adatvédelmi rendelet értelmében), valamint a ZEISS-nél történő adatkezeléssel kapcsolatos általános információkról a webhelyünkön tájékozódhat.

  Ha az Ön adatainak kezelése az Ön által adott hozzájáruláson alapszik, hozzájárulását saját belátása szerint bármikor visszavonhatja a jövőre nézve a ZEISS munkaerő-felvételi portálon vagy a következő címre küldött e-mailben: recruiting.oberkochen@zeiss.com. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás ténye nem befolyásolja.

  Az adatok címzettjei és az adatkezelés helyszíne

  A ZEISS-csoport biztosítja, hogy a ZEISS nevében eljáró és az adatokhoz való hozzáférésre jogosult harmadik felek megfeleljenek a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott jogoknak és kötelezettségeknek. A ZEISS és szolgáltatói általában az Európai Unióban található szervereken kezelik az adatokat. Különleges esetekben az adatkezelés a jogszabályban megengedett mértékig Európán kívüli országokban is történhet.

  A ZEISS-csoporton belüli adattovábbításkor, az adatok külföldre történő továbbításakor és a külső partnerek általi adatkezeléskor a ZEISS betartja az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat, és ezeket a tevékenységeket a lehető legnagyobb mértékben biztosítja az adatvédelmi jogszabályok által rendelkezésre álló eszközökkel, beleértve az adatkezelési szerződéseket, az európai uniós szabványos szerződési záradékokat és a nemzetközi egyezményeket. Ha az adott külföldi helyszín helyi követelményei nem felelnek meg az EU Alapjogi Chartájában foglalt adatvédelmi szintnek, a ZEISS a megfelelő intézkedések megtételével igyekszik a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó kockázatot a lehető legalacsonyabb szinten tartani.

  Adatok törlése

  Alapesetben a törvény értelmében hat hónapig archiválnunk kell az Ön állásra való jelentkezéséhez kapcsolódó adatokat. Abban az esetben, ha nem tudunk Önnek állást ajánlani, de Ön hozzájárult a jelentkezők körébe való felvételhez, az Ön adatait legkésőbb két évvel a jelentkezésének elutasítását követően töröljük. Hat hónap elteltével Ön is bármikor törölheti adatait a ZEISS munkaerő-felvételi portálon vagy a következő e-mail címen: recruiting.oberkochen@zeiss.com. Ha Ön nem járult hozzá adatai tárolásához, akkor azokat töröljük, amint betöltöttük a pozíciót, vagy a hat hónapos időszakon belül.

  Ha Ön hozzájárult adatai tárolásához, akkor ezeket az adatokat figyelembe vesszük a jogszabályi rendelkezések keretében végzett személyzeti adminisztrációs folyamatok során.

  Adatbiztonság

  A ZEISS globálisan alkalmazandó vállalati irányelvekkel rendelkezik az adatok biztonságának és bizalmas kezelésének biztosítása érdekében; emellett azon ország adatvédelmi előírásait is érvényesíti, amelyben az adott ZEISS-vállalat székhelye található. Ezenkívül minden olyan szolgáltató, aki az Ön személyes adatait a ZEISS nevében kezeli, vállalja a titoktartás biztosítását és ugyanolyan szigorú biztonsági intézkedések alkalmazását, mint a ZEISS.

  A jelentkezés-kezelési rendszerünk technikai támogatását egy németországi informatikai szolgáltató biztosítja, amelyet a jogszabályban előírt paramétereknek megfelelően választottunk ki, és amelyre szintén vonatkoznak az adatvédelmi követelmények.

  Álláshirdetési értesítés

  Ha Ön beállít álláshirdetési értesítést, csak az ehhez szükséges adatokat tároljuk (e-mail cím és kiválasztási feltételek). Az álláshirdetési értesítésekről bármikor leiratkozhat. Ebben az esetben adatait haladéktalanul töröljük.

  Kapcsolat

  A jelentkezési folyamattal kapcsolatos bármilyen kérdését a következő címre küldje el: recruiting.oberkochen@zeiss.com.

 • A ZEISS különféle fórumokat biztosít a szakmai témákról való beszélgetéshez. Ezek a szakértői fórumok lehetőséget biztosítanak az eszmecserére, valamint a tapasztalatok és hasznos tippek megosztására a többi felhasználóval. A részvételhez rendelkeznie kell ZEISS-azonosítóval. Ennek a folyamatnak a keretében a felhasználónév, e-mail cím és a használati adatok kezelése történik.

  Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása. Hozzájárulását joga van a jövőre érvényes hatállyal bármikor visszavonni.

 • A nyereményjátékok lebonyolításához a ZEISS összegyűjti a résztvevők személyes adatait a győztes meghatározása érdekében. Ez általában magában foglalja a megszólítást, teljes nevet, címet, e-mail címet és telefonszámot, ha szükség van telefonon történő kapcsolattartásra.

  Ezeket az adatokat a győztesek e-mailben, levélben vagy telefonon való értesítéséhez használjuk fel. A címadatokat a nyeremény kiküldéséhez használjuk fel, kivéve ha személyesen kerül sor az átadásra.

  Az adatokat kizárólag a ZEISS-csoport vállalatai gyűjtik és kezelik. Az adatokat nem továbbítjuk más, külső vállalatokhoz.

  Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása. Hozzájárulását joga van a jövőre érvényes hatállyal bármikor visszavonni.

 • A Carl Zeiss AG a bejelentő által megadott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok és belső szabályok megsértésére vonatkozó megfelelőségi értesítések fogadása és kezelése, valamint az ilyen szabálysértések kivizsgálása és szankcionálása céljából kezeli.

  A bejelentő személy által megadott adatok többek között a következő adatkategóriákat tartalmazzák: elérhetőségek (pl. név, telefonszám, e-mail, cím), a ZEISS alkalmazottainak munkavállalói adatai és adott esetben a bejelentésben foglalt személyek nevei és egyéb személyes adatai.

  A megfelelőségi értesítések fogadása és kivizsgálása során történő adatkezelés, valamint a megfelelő intézkedések meghatározása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Ez különösen a ZEISS, mint társaság bűncselekmények esetén történő jogérvényesítésre, követelések polgári jog alapján történő érvényesítésére, munkaviszony létrehozására vagy megszüntetésére, a munkaviszony során felmerülő bűncselekmények észlelésére, valamint a szabályozási szabálysértések és az alkalmazandó törvények megsértésének megelőzésére vonatkozó jogos érdekén alapul.

  A vállalati megfelelőségi osztály központi ügyintézése és a csoporton átívelő ügyek továbbítása során felmerülő adatkezelés általában a társaság azon jogos érdekével összhangban történik, hogy irányítási feladatkörének ellátása során csoportszinten átlássa a megfelelőségi értesítéseket, és így a meglévő kockázatokat, valamint hogy érvényesítse és védje jogait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint.

  Amennyiben jogszabály előírja a bejelentési jelzőrendszer vagy panaszkezelési mechanizmus biztosítását, annak jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja lehet.

  Amennyiben a panaszkezelési mechanizmushoz az érintettek adatkezeléshez való hozzájárulása szükséges, az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban történik. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás bármikor visszavonható jövőbeli hatállyal.

  A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünkkel összhangban bizonyos körülmények között anonimizáljuk a személyes adatokat, hogy azok ne tartalmazzanak konkrét személyekhez tartozó információkat és azonosítókat.

  Megőrzési kötelezettségek és törlési időszakok

  A személyes adatokat alapvetően csak addig tároljuk, ameddig a megfelelőségi értesítés tárgyát képező tények tisztázásához szükséges, vagy ameddig a törvény előírja. A megfelelőségi értesítések kezelése és tisztázása során kezelt személyes adatokra vonatkozó konkrét megőrzési kötelezettségek és törlési határidők a konkrét tények kivizsgálásának eredményétől, valamint a jogsértés típusától és a jogkövetkezményektől függenek.

  Személyes adatok közlése és továbbítása

  A megfelelőségi értesítések belsőleg meghatározott eljárással és adott esetben a jogszabály szerint előírt eljárásokkal összhangban történő kezeléséhez a tények tisztázása és az intézkedések meghatározása során szükség lehet más belső egységek bevonására. Ennek keretében a személyes adatokat kizárólag a megfelelőségi értesítés feldolgozásához abszolút szükséges, illetve a jogi kötelezettségek teljesítéséhez előírt mértékben továbbítjuk a következő szerveknek:

  • az érintett ZEISS vállalat vezetősége és/vagy helyi megfelelőségi tisztviselője;
  • belső illetékes hivatal (speciális) egyedi információk esetén (pl. a vállalatcsoport adatvédelmi osztálya, a vállalatcsoport biztonsági osztálya, a jogi osztály, a beszerzési osztály, az emberi jogi tisztviselő, a belső ellenőrzés);
  • az illetékes HR-osztály és az érintett munkavállalók felettesei;
  • szükség esetén külsős ügyvédi irodák és egyéb partnerek, akik segítenek a megfelelőségi teendők tisztázásában;
  • egyéb illetékes felek, például kormányzati nyomozó hatóságok, ügyészek.

  Ha Ön bejelentőként, a megfelelőségi értesítés bejelentésekor azonosítja magát, a GDPR szerint általában kötelességünk az értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatni a megvádolt személyeket az Ön kilétéről és hogy Ön a személyes adatok forrása (a GDPR 14. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében). Amennyiben megalapozott a kockázata annak, hogy ez a tájékoztatás veszélyeztetné az állítás kivizsgálásának hatékonyságát vagy az egyébként védelemre méltó érdekeket (pl. a bejelentő személy védelme), a tájékoztatás mindaddig elhalasztható, ameddig ez a veszély fennáll (lásd a GDPR 14. (5) b) pontját).

  Személyes adatokat csak akkor továbbítunk harmadik országban (az EU-n vagy EGT-n kívül) található címzetthez (pl. ZEISS-vállalathoz vagy hatósághoz), ha az a megfelelőségi értesítés feldolgozásához szükséges. Ennek megfelelően figyelembe vesszük a GDPR 44. és azt követő cikkeinek releváns követelményeit.

  A bejelentők számára létrehozott „ZEISS Integrity Line” jelzőrendszer

  A „ZEISS Integrity Line” lehetővé teszi, hogy a bejelentő személyek anonim módon tegyék meg a megfelelőségi értesítéseket, és titkosított kapcsolaton keresztül kommunikáljanak.

  A Carl Zeiss AG az EQS Group AG-t (Karlstraße 47, 80333 München, Németország) („EQS”) bízta meg a „ZEISS Integrity Line” platform műszaki hátterének biztosításával. A szolgáltató kiválasztása alapos körültekintéssel történt. Ők felelősek gondos adatkezelés és az adatbiztonság rendszeres felügyeletéért. A műszaki megvalósítás keretében a személyes adatokat továbbítjuk az EQS-nek. Ebből a célból adatkezelési megállapodást kötöttünk az EQS-sel. Az adatkezelést az EQS kizárólag ISO 27001 tanúsítással rendelkező, magas biztonságú németországi és svájci adatközpontokban végzi.

  A megfelelőségi értesítések platformon keresztül történő bejelentése és a platformon keresztül történő kommunikáció során a bejelentő személy által az értesítésben megadott személyes adatokat az EQS egy speciálisan biztosított adatbázisban kezeli, és a legkorszerűbb módszerekkel titkosítja. Az IP-cím és az aktuális helyadatok soha nem kerülnek mentésre.

  A „ZEISS Integrity Line” platformra felkerülő adatokat kizárólag a ZEISS vállalati megfelelőségi osztálya, tehát a vezető megfelelőségi tisztviselő, a vállalati megfelelőségi igazgató és a vállalati megfelelőségi tisztviselő, valamint az EQS speciális engedéllyel rendelkező rendszergazdái láthatják.

 • A ZEISS képzési platformok támogatást nyújtanak Önnek az élethosszig tartó tanuláshoz. A ZEISS képzési platformok célja képzési tartalmak biztosítása, a tanulási folyamatok megszervezése, a tanulási forgatókönyvek támogatása és a tanulási folyamat nyomon követése a képzési tartalmak feldolgozása közben. Ezt a célt szolgálja a tanárok és tanulók közötti kommunikáció elősegítése is. A ZEISS képzési platformok a tanulási folyamatok szervezésének részeként e-maileket és naptárbejegyzéseket küldenek a résztvevők számára releváns információkkal.

  Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása. Hozzájárulását joga van a jövőre érvényes hatállyal bármikor visszavonni.

 • A ZEISS megkönnyíti az Ön számára a velünk való kapcsolatfelvételt. Ezért biztosítunk minden webhelyünkön kapcsolatfelvételi űrlapokat a megkeresésekhez.

  Ha Ön egy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép kapcsolatba velünk, ennek megfelelően felvesszük az Ön nevét és e-mail címét, hogy gyorsan és személyre szabottan tudjunk válaszolni a megkeresésére. Ha telefonon kíván kapcsolatba lépni velünk, kérjük, adja meg telefonszámát is.

  Ezeket az adatokat kizárólag a megkeresés megválaszolásához használjuk fel, semmilyen más célra nem.

  Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása. Hozzájárulását joga van a jövőre érvényes hatállyal bármikor visszavonni.

 • A ZEISS szeretne Önnek információkat küldeni azon termékeinkről és szolgáltatásainkról, amelyek érdekelhetik Önt.

  A hírlevélre való feliratkozás során gyűjtött személyes adatait, különösen a megadott érdeklődési területeket arra használjuk fel, hogy személyre szabott termék- és szolgáltatásinformációkkal lássuk el Önt. Nevének megadásával lehetővé teszi számunkra, hogy személyesen megszólítsuk Önt, és könnyen kezelhessük adatait. Ha megadja címadatait, pl. az irányítószámát, akkor regionálisan személyre szabott ajánlatokat is küldhetünk Önnek.

  Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása. Hozzájárulását joga van a jövőre érvényes hatállyal bármikor visszavonni. Minden hírlevél láblécében megtalálja a leiratkozáshoz szükséges útmutatást.

  A termékeink és szolgáltatásaink megvásárlása, valamint azok használata során kapott adatokat felhasználhatjuk direkt marketing tevékenységeinkhez, hogy felhívjuk a figyelmet a megvásárolt vagy kapcsolódó termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hírekre és frissítésekre. Az adatkezelés jogalapja a ZEISS jogos érdekeinek védelme a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Elsőbbséget élvező jogos érdekünk abból az érdekünkből fakad, hogy tájékoztatni tudjuk Önt a hírekről és fejlesztésekről az Ön által megvásárolt, illetve ezekhez kapcsolódó termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban.

  Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak a ZEISS általi, reklámcélú kezelése ellen, jövőbeli hatállyal. A tiltakozás könnyen elvégezhető a jelen oldal alján található kérelmezési űrlapon keresztül, vagy az egyes hírlevelek láblécében található leiratkozási link segítségével.

  Ezenkívül folyamatosan igyekszünk egyre jobb ajánlatokat biztosítani Önnek. Ebből a célból rendszeresen értékeljük a kiküldött hírleveleket, pl. hogy a megadott e-mail cím elérhető-e, mely hírleveleket nyitják meg, mely linkekre kattintanak rá a hírlevélben stb. Ezeket az adatokat kizárólag a ZEISS gyűjti és kezeli. Az adatokat nem továbbítjuk más, külső vállalatokhoz.

 • A „My Vision Profile" és a „ZEISS Online Vision Check” online szolgáltatások a személyes látási szokások meghatározására és az egyéni igények azonosítására a látásélesség, a kontraszt- és színlátás, valamint az asztigmatizmus és a látómező alapján a ZEISS egyéni lencsemegoldásaihoz. Az ezen folyamat során gyűjtött adatokat kizárólag az egyes esetekben szükséges elemzésekhez használjuk fel. A „My Vision Profile” eredményei a későbbiekben az eredményhez mellékelt kód segítségével érhetők el; kérésre a kódot e-mailben is megküldjük.

  A látásprofil meghatározásához illetve látásellenőrzéshez különböző adatokat gyűjtünk: életkor, látáskorlátozottság, korábban használt látásjavító eszköz, látásproblémák, foglalkozási és napi tevékenységek, mobileszközök használatának időtartama stb.

  Ha szeretné e-mailben megkapni az eredményeket, e-mail-címét is rögzítjük az elemzés eredményeit tartalmazó QR-kód elküldéséhez. Az e-mail-címet a továbbiakban nem őrizzük meg.

  Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása. Hozzájárulását joga van a jövőre érvényes hatállyal bármikor visszavonni.

 • Egyes ZEISS-termékekre a ZEISS a vásárlástól számított két év garanciát vállal. Egyes termékek esetében ez a jótállási idő három évre meghosszabbítható, ha a terméket a vásárlástól számított négy héten belül regisztrálják a ZEISS online regisztrációs platformján keresztül.
  Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

 • Egyes szolgáltatásaink esetében felajánljuk az egyszeri bejelentkezési eljárás használatát. Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy egyszeri bejelentkezési eljárást biztosító szolgáltatásokban (pl. Facebook vagy Apple ID) regisztrált felhasználói fiókja segítségével jelentkezzen be egyes szolgáltatásainkba. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a), b) vagy f) pontja.

  Elsőbbséget élvező jogos érdekünk a kínált szolgáltatások biztonságának garantálására vonatkozó kötelezettségünkből fakad. Ebből a célból a ZEISS adatkezelést végez bizonyos személyes adatokkal kapcsolatban, és személyes adatokat továbbítanak neki az egyszeri bejelentkezési eljárás során.

 • A ZEISS a közösségi médiában való jelenléte révén átfogó kapcsolattartási és tájékoztatási lehetőségeket is biztosít. Ezek a közösségimédia-szolgáltatások személyes adatokat gyűjthetnek tőlünk függetlenül, pl. az Ön által létrehozott felhasználói profilon keresztül. Ennek során az Európai Unión kívül is végeznek adatkezelést az adataival kapcsolatban. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.

  Közösségimédia-platformok

  A közösségi médiában való jelenlétünk révén átfogó kapcsolattartási és tájékoztatási lehetőségeket biztosítunk az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikkének (1) f) pontjával összhangban. Ezek a közösségimédia-szolgáltatások személyes adatokat gyűjthetnek tőlünk függetlenül, pl. az Ön által létrehozott felhasználói profilon keresztül.

  Bizonyos ZEISS-webhelyeken más online szolgáltatások közösségi beépülő moduljaihoz átirányító gombokat helyeztünk el. Ezeknek a gomboknak a jelenléte önmagában nem hoz létre kapcsolatot a szolgáltató szerverével. Csak a gombokra kattintva adja hozzájárulását az adott platform szolgáltatójával való kommunikációhoz, és aktiválja a kapcsolatot.

  Ha már be van jelentkezve valamelyik, Ön által választott közösségi oldalra, mindez külön ablak megnyílása nélkül történik meg. Mivel ez az adattovábbítás közvetlenül történik, mi nem szerzünk tudomást a továbbított adatokról. A rendszer azt a tényt továbbítja, hogy Ön lehívta a megfelelő oldalt. Ha egyidejűleg be van jelentkezve a Facebook & Co. oldalán, akkor ezen információk a közösségimédia-fiókjához lesznek rendelve, és ilyen módon az Ön személyéhez fognak kapcsolódni.

  Személyes adatainak a Facebook és a Twitter általi további használatával és tárolásával kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot közvetlenül az adott közösségimédia-vállalattal.

  A beépülő közösségimédia-modulokat le is tilthatja a böngészőjéhez hozzáadható bővítmények segítségével.

  Facebook for Business – Automatikus speciális megfeleltetés

  Ez a funkció csak akkor aktív, ha a cookie-tájékoztatónál hozzájárulását adja a Facebook nyomkövető képpontjának használatához. Ha hozzájárul ehhez, bizonyos ZEISS-webhelyeken használni fogjuk az automatikus speciális megfeleltetés funkciót. Ez a funkció továbbítja az Ön e-mail címét és/vagy telefonszámát, amikor megadja ezeket az adatokat a ZEISS valamelyik webhelyén található űrlapon, és beküldi az űrlapot. Az adatok az átvitel előtt titkosításra kerülnek, és a Facebook arra használja fel őket, hogy hatékonyabban tudja hozzárendelni az embereket meghatározott célcsoportokhoz. Ezt követően a Facebook törli a továbbított adatokat.

  Rajongói Facebook-oldalak

  Az Európai Unió Bíróságának 2018. június 5-én kelt ítélete szerint a rajongói Facebook-oldalak üzemeltetése a Facebook és az üzemeltető vállalat közös felelőssége. A Facebook által a Facebook Insights szolgáltatással való felhasználás céljából összegyűjtött és kezelt személyes adatokat csak anonim formában bocsátják a ZEISS rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy nem kapunk semmilyen információt az egyes felhasználók viselkedéséről. A ZEISS a tartalmak fejlesztése céljából a Facebook Insights vagy más, a Facebook adatait használó külső eszközök segítségével értékeli a tartalmaink fogadtatását és felhasználását. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. (1) cikkének f) pontja.

 • Ügyfél-elégedettségi felmérések

  A ZEISS-nek jogos érdeke fűződik saját termékeinek és szolgáltatásainak javításához. Ennek megfelelően felkérhetjük Önt az ügyfeleknek szánt felmérésekben való részvételre. Az e célt szolgáló kérdőívek általában anonim válaszadásra szolgálnak, így Önnek nem kell személyes adatokat megadnia. Ha Ön ennek ellenére személyes adatokat ad meg egy kérdőív vagy felmérés kitöltése során, a ZEISS felhasználhatja ezeket a személyes adatokat saját termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztésére.

  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) vagy f) pontja. Hozzájárulását joga van a jövőre érvényes hatállyal bármikor visszavonni.

  A ZEISS-nek elsőbbséget élvező jogos érdeke fűződik saját termékeinek és szolgáltatásainak javításához.

  Kutatási célú felhasználói felmérések

  A kutatási célú felhasználói felmérésekből származó információkat a webhelyünkön megjelenő prototípusok, illetve koncepciók és ötletek tesztelésére használjuk fel, valamint szolgáltatásaink fejlesztésére a webhely látogatóitól vagy az ügynökségeken keresztül toborzott felhasználóktól kapott visszajelzések alapján. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) vagy f) pontja.

  Milyen adatokat gyűjtünk?

  • Név
  • E-mail-cím
  • Felhasználói viselkedésre vonatkozó adatok (felhasználói interakciók a prototípushoz társítva, kedvelések, elvetések, preferenciák)
  • Hely (ország)
  • Demográfiai adatok: életkor, korosztály, nem (nem mindig szükséges)
  • Munkakör

  Ha a kutatási célú felhasználóelemzés részeként videókat és képeket rögzítünk, erre csak akkor kerül sor, ha Ön ehhez hozzájárulását adta. Bármikor és indoklás nélkül leiratkozhat a következő e-mail-címre küldött e-maillel: research.panel@zeiss.com. Azért tároljuk ezeket az információkat adatbázisainkban, mert előfordulhat, hogy a projektcsoport nem minden tagja vesz részt az interjún (adott esetben).

  A kutatási célú felhasználói felméréseket a maze.com szolgáltató végzi. A szolgáltatóval adatvédelmi megállapodás van érvényben. Az Ön személyes adatai semmilyen más szolgáltatóval nem kerülnek megosztásra.

  A kutatási célú felhasználói felmérés keretében gyűjtött személyes adatokat 2 évig tároljuk. Az anonimizált (azaz az Ön azonosítására nem alkalmas) adatok hosszabb ideig tárolhatók.

 • Ha Ön részt vesz valamelyik rendezvényünkön, személyes adatainak kezelése szükséges lehet a részvételének biztosításához nyilvántartási és számlázási okokból. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, illetve ha nem áll fenn szerződéses kapcsolat Ön és a ZEISS között, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Elsőbbséget élvező jogos érdekünk az online rendezvények hatékony lebonyolítása.

  A következő platformokat és alkalmazásokat használjuk virtuális találkozók és webináriumok lebonyolítására:

  • Microsoft Teams
  • GoToWebinar
  • WebEx
  • Clickmeeting
  • On24

  Rendszerint csak az Ön e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, valamint IP-címét kezeljük az eseményhez kapcsolódóan. Fizetős rendezvények esetében számlázási céllal is végezhetünk adatkezelést.

  Ön és a webinárium szolgáltatója között titkosított kapcsolat jön létre. Nem rögzítjük az alkalom során továbbított audiovizuális információkat. A „Csatlakozás” gombra kattintva Ön megerősíti, hogy Ön sem rögzíti az alkalmat, és nem készít róla képernyőképet.
  A találkozóból bármikor kiléphet, ha egyszerűen bezárja a böngészőablakot, illetve kilép a programból vagy alkalmazásból. Ha a kapcsolattartója zárja le a találkozót, az Ön részvétele is automatikusan véget ér.

  A webinárium alatt és után statisztikai adatokat továbbítanak a számunkra. Ha Ön részt vesz egy webináriumon, kérdést tesz fel vagy válaszol meg a webinárium során, a regisztrációs adatai mellett a további támogatás és a felhasználói élmény fejlesztése érdekében információkat kapunk a részvétele időtartamáról, a webinárium iránti érdeklődéséről, illetve a feltett kérdésről vagy a elmondott válaszról.

  Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy a szolgáltatók a szolgáltatás részeként saját adatokat gyűjtenek, amelyekre nekünk nincs ráhatásunk. Ezzel kapcsolatban az egyes szolgáltatók webhelyein talál bővebb információt.

 • A ZEISS videófelvételek által felügyeli a biztonság szempontjából fontos területeket az épületeken és telephelyeken belül és kívül. Főszabály szerint közterületen nem végzünk videóalapú felügyeletei tevékenységet. Amint Ön a kamerák érzékelési tartományába lép, érintettjévé válik a kapcsolódó adatkezelésnek. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.

  A ZEISS-nek elsőbbséget élvező jogos érdeke fűződik a videofelügyelet alkalmazásához. Ez nagymértékben hozzájárul az épület- és a személyi biztonság teljes körű biztosításához. A videofelügyelet a következő célokat szolgálja:

  • A telephelyhez fűződő jogok gyakorlása
  • Az illegális behatolási kísérletek észlelése
  • A riasztóval biztosított ajtók (szükséges) felügyelete
  • Eltorlaszolt vészkijáratok észlelése
  • Jogosulatlan belépés azonosítása és szankcionálása
  • Büntetőjogi szempontból releváns magatartás, pl. vandalizmus megelőzése, visszaszorítása és azonosítása

  A videofelügyelet lehetővé teszi a fentiekből eredő sérelmek megszüntetésére irányuló intézkedések azonnali kezdeményezését. Így nemcsak az épület védelmét szolgálja, hanem az Ön és a ZEISS munkatársainak biztonságát is.

  A videoadatok kiértékelésére csak eseti alapon kerül sor. A házirend megsértése, bűncselekmény elkövetése vagy bizonyos jogi előírások megsértése esetén a felvételek átadhatók a rendvédelmi hatóságoknak.

  Főszabályként az adatokat rögzítik és 7 napig őrzik meg. A helyszíntől függően azonban az adatok eltérő hosszúságú időszakra (legfeljebb egy hónapra) is rögzíthetők. Általában minden olyan helyszínen, ahol videokamerás felügyeletet végeznek, hirdetményt helyeznek el, amely tájékoztatja az érintetteket a jogaikról.

  Különleges indokkal ezekre a képsorozatokra szükség lehet a kapcsolódó vizsgálat időtartamára.

 • A ZEISS webhelyeit általában véve személyes adatok megadása nélkül is használhatja. A webhelyeken kínált egyes funkciók esetében azonban személyes adatokat kérünk Öntől annak érdekében, hogy az adott szolgáltatást gyorsan és felhasználóbarát módon tudjuk biztosítani, vagy hogy egyáltalán fel tudjuk ajánlani a szolgáltatást. Lásd még a „Cookie-k és hasonló technológiák használata” dokumentumot.

  Egyes adatokat technikai okokból már akkor összegyűjtünk automatizált módon, amikor Ön ellátogat a webhelyünkre. Ezzel kapcsolatban a „Webhelyek és webáruházak hozzáférési adatai” szakaszban talál részletes információkat.

  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) vagy f) pontja. Hozzájárulását joga van a jövőre érvényes hatállyal bármikor visszavonni.

 • Webáruházainkban megrendelhet különféle termékeket. A megrendelések feldolgozásához különféle személyes adatok kezelését végezzük. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

  A megrendelés feldolgozásához kezeljük az Ön elérhetőségi adatait, azaz a címét, vezetéknevét, keresztnevét, telefonszámát, valamint a szállítási és számlázási címet. Az Ön e-mail címét arra használjuk, hogy visszaigazolást küldjünk a megrendeléséről, valamint más fontos információkat a megrendelésével kapcsolatban, illetve arra, hogy ellenőrizzük személyazonosságát, amikor ügyfélfiókot hoz létre. Ezenfelül a megrendelési folyamat során gyűjtjük az fizetési adatait is felvesszük. Ha a megrendelés teljesítéséhez szükséges, postai szolgáltatást, illetve szállítmányozási és fuvarozó cégek szolgáltatását is igénybe vesszük. Fizetési késedelem esetén – az egyéb jogi követelmények teljesülése esetén – a követelésünk érvényesítéséhez szükséges adatokat továbbítjuk egy behajtó cégnek. A bankkártyás fizetések és a PayPal fizetések feldolgozását szintén egy külső szolgáltató végzi.

  Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint. Ettől eltérő eset a fent leírt fedezetellenőrzés és szükség esetén a behajtási szolgáltató bevonása céljából történő adatkezelés, amelyre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja érvényes. Elsőbbséget élvező jogos érdekünk a fizetési késedelmek elkerülése.

  Egyes adatok technikai okokból már akkor rögzítésre kerülnek automatizált módon, amikor Ön ellátogat a webáruházainkba. Ezzel kapcsolatban a „Webhelyek és webáruházak hozzáférési adatai” szakaszban talál részletes információkat.

 • A szerződéses kapcsolatokból adódó fizetések feldolgozásához biztonságos fizetési lehetőségeket kínálunk ügyfeleinknek, és a bankokon kívül más fizetési szolgáltatásokat is igénybe veszünk. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

   A fizetési szolgáltatók is kezelnek személyes adatokat (például név, cím és banki adatok, mint számlaszám vagy hitelkártyaszám). Ez az adatkezelés szükséges a tranzakciók elvégzéséhez. Az ezen folyamat során megadott adatokat azonban csak a fizetési szolgáltatók kezelik és tárolják. A ZEISS csak a fizetés sikerességéről vagy sikertelenségéről kap információt

    A fizetési szolgáltatók további adattovábbítást végezhetnek a személyazonosság és a hitelképesség ellenőrzése céljából. Ezzel kapcsolatban a fizetési szolgáltatók általános szerződési feltételeiből és adatvédelmi tájékoztatójából tájékozódhat. Mindig az adott fizetési szolgáltató általános szerződési feltételei és adatvédelmi tájékoztatója érvényesek, amelyek az adott webhelyen vagy fizetési alkalmazáson belül érhetők el.

   • A ZEISS ID az ügyfelek, partnerek, beszállítók és alkalmazottak által használható összes ZEISS-apphoz alkalmazott identitás- és hozzáférés-kezelő rendszer. Segítségével a ZEISS összes digitális szolgáltatása igénybe vehető egyetlen hozzáférési ponton keresztül. Az integrált „egyszeri bejelentkezés” funkció lehetővé teszi a különböző szolgáltatások közötti váltást anélkül, hogy újra be kellene jelentkeznie - és ez a ZEISS vállalatokon belül is lehetséges az automatikus regisztráció révén.

    A regisztrációhoz a felhasználónak meg kell adnia vezetéknevét, keresztnevét, e-mail-címét, valamint ha az igénybe vett szolgáltatáshoz szükséges címét, ügyfélazonosítóját, telefonszámát, szállítási és számlázási címét. A megadott adatokat a felhasználói nyilvántartás céljaira használjuk. Amennyiben ezekre a felhasználói adatokra további alkalmazások megvalósításához is szükség van, például a megrendelések webáruházban történő feldolgozásához, a megfelelő alkalmazáshoz szükséges adatokat továbbítjuk.

    A ZEISS ID-fiókhoz tartozó profiljában megtekintheti és módosíthatja személyes adatait, valamint a marketingtevékenységekhez való hozzájárulását, illetve törölheti a nem kötelező adatokat. Magát a ZEISS ID-fiókját is törölheti. Ebben az esetben az adatai törlődnek, Ön pedig elveszíti a hozzáférést a ZEISS ID-alkalmazásokhoz. ZEISS ID-fiókja és adatai automatikusan törlődnek, ha fiókja 2 évig inaktív.

    Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása, a szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, illetve a ZEISS elsőbbséget élvező jogos érdekeinek védelme a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

   • Webhelyek és webáruházak üzemeltetőjeként a ZEISS adatokat gyűjt a webhelyeinkhez és webáruházainkhoz való hozzáférésekről, és ezeket az adatokat úgynevezett „szerver-naplófájlok” formájában tárolja. A következő információkat gyűjtjük automatikusan és tároljuk az automatikus törlés időpontjáig:

    • a meglátogatott webáruház webhelye vagy adott oldala;
    • a hozzáférés napja és időpontja;
    • a hozzáférés kiindulópontjaként szolgáló webhely (úgynevezett hivatkozó URL);
    • az alkalmazott böngésző;
    • az alkalmazott operációs rendszer;
    • a kérelmet küldő eszköz IP-címe.

    A fent említett adatokat a következő célokból kezeljük:

    a rendszer biztonságának és stabilitásának felügyelete és értékelése;

    • a webhelyhez való zökkenőmentes kapcsolódás biztosítása;
    • a webhelyünk kényelmes használatának biztosítása.

    Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Elsőbbséget élvező jogos érdekünk a fent felsorolt adatgyűjtési célokból következik. Az összegyűjtött adatokat semmiképp nem használjuk fel arra, hogy következtetéseket vonjunk le egyes személyekre vonatkozóan.

   • A Carl Zeiss Vision GmbH Virtuális keretpróba szolgáltatása az Önről előzetesen létrehozott virtuális avatár alapján tesz javaslatot szemüvegkeretekre. Az összegyűjtött biometrikus adatokat a ZEISS kizárólag a Virtuális keretpróba szolgáltatás részeként kezeli.

    Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

   • Jogalap és cél

    A kutatási célú felhasználói felmérésekből származó információkat a webhelyünkön megjelenő prototípusok, illetve koncepciók és ötletek tesztelésére használjuk fel, valamint szolgáltatásaink fejlesztésére a webhely látogatóitól vagy az ügynökségeken keresztül toborzott felhasználóktól kapott visszajelzések alapján. A fent említett tevékenységek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos érdekünk.

    Milyen adatokat gyűjtünk?

    • Név
    • E-mail cím
    • Felhasználói viselkedésre vonatkozó adatok (felhasználói interakciók a prototípushoz társítva, kedvelések, elvetések, preferenciák)
    • Hely (ország)
    • Demográfiai adatok: életkor, korosztály, nem (nem mindig szükséges)
    • Munkakör

    Rögzítenek videókat vagy képeket?

    Igen, amennyiben Ön hozzájárul ehhez. Bármikor és indoklás nélkül visszavonhatja hozzájárulását a következő e-mail címre küldött levélben: research.panel@zeiss.com

    Azért tároljuk ezeket az információkat adatbázisainkban, mert előfordulhat, hogy a projektcsoport nem minden tagja vesz részt az interjún (adott esetben). A felvételek és feljegyzések lehetővé teszik a tartalmak megosztását, valamint hogy később megbízhatóan és pontosan hozzáférhetők legyenek.

    Megosztják a személyes adataimat harmadik felekkel?

    Előfordulhat, hogy igénybe vesszük külső ügynökségek szolgáltatásait, hogy a nevünkben elvégezzék a felméréseket. Ezenfelül megoszthatjuk az Ön személyes adatait a felmérések végzéséhez használt eszközökkel. Mindkét esetben megfelelő adatvédelmi megállapodást írunk alá a másik féllel, és elvégezzük a partner megfelelő adatvédelmi értékelését.

    Mennyi ideig tárolják a személyes adataimat?

    Személyes adatait 2 évig őrizzük meg. Az összesített és/vagy anonimizált adatokat (vagyis amelyek nem alkalmasak az Ön azonosítására) hosszabb ideig őrizzük meg.

    Nemzetközi adattovábbítás

    Előfordulhat, hogy adati tárolásra kerülnek az EGT-n kívül és a felhőalapú digitális szolgáltatások (pl. e-mail, felmérési eszköz) keretében. Ez azt jelenti, hogy olyan országokban is tárolhatják és elérhetik az Ön adatait, amelyek az EGT-n és az európai uniós jog érvényességi területén kívül esnek, ahol az adatok felhasználására nem feltétlenül vonatkoznak ugyanazok a szigorú adatvédelmi követelmények. Külső szolgáltatóink azonban nem jogosultak arra, hogy az általunk velük megosztott adatokat a szolgáltatásnyújtásához szükséges mértéket meghaladóan felhasználják.

    Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb adatvédelmi garanciát és biztosítékot nyújtsuk Önnek, külső partnereinket gondosan megvizsgáltuk és átvilágítottuk. A nemzetközi adattovábbítás adatvédelmi követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében ezekkel a szolgáltatókkal aláíratjuk az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételeket (SCC).

    Minden információ bizalmas

    A bizalmas kezelés fenntartása: a ZEISS számára az interjú során megadott minden információt bizalmasan kezelünk. A ZEISS vállalja, hogy semmilyen információt nem közöl harmadik féllel, kivéve, ha azt törvény írja elő, vagy ha az egy személy jogainak védelme érdekében szükséges.

    A ZEISS adatainak bizalmas kezelése: minden információ, amelyet a ZEISS az interjú során közöl Önnel, bizalmas. A ZEISS termékeivel és/vagy szolgáltatásaival kapcsolatban a ZEISS részére adott visszajelzései bizalmasak, és Ön elfogadja, hogy az ilyen visszajelzések a ZEISS tulajdonát képezik. Ez semmilyen hatással nincs az Ön részéről a beszélgetés során elhangzott bármely más tartalomhoz fűződő tulajdonjogaira.

    A médiatartalmak tulajdonjoga

    A médiatartalmak tulajdonosa a ZEISS, és Ön kifejezett engedélyt ad a ZEISS-nek arra, hogy az Önről készült felvételeket és képeket a médiában vagy a projektünkkel kapcsolatos származékos tevékenységekhez felhasználja (a közzététel vállalaton belül is történhet).

   Adatvédelemmel kapcsolatos érdeklődés

   Űrlap betöltése folyamatban...

   Az adatvédelemmel kapcsolatos kérelme.
   Töltse ki az alábbi űrlapot, és mi a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.

   Amennyiben többet szeretne megtudni a ZEISS általi adatfeldolgozással kapcsolatban, tekintse meg adatvédelmi nyilatkozatunkat.

   • 1

    Utolsó frissítés: 2024. március 19.