Adatvédelmi Szabályzat

Köszönjük, hogy érdeklődik vállalatunk iránt és, hogy ZEISS alkalmazott szeretne lenni. Úgy gondoljuk, fontos tájékoztatnunk Önt a jelentkezési folyamat során megadott személyes adatainak kezelési módjáról.

Kérjük, a jelentkezéshez vagy egyéb kéréseihez csak magán e-mail címét használja.

Az adatkezelő és az adatkezelés célja

Normál jelentkezési eljárás

A ZEISS jelentkezési portálon történő regisztrációval és a jelentkezés elküldésével hozzáférhetővé teszi számunkra személyes adatait és a jelentkezési folyamat részeként hozzájárul a fenti információk feldolgozásához. Lehetősége van ezen kívül külön hozzájárulást adni, hogy adatai bekerüljenek a Jelentkezői Adatbázisba (lásd lentebb).

Alapelvünk, hogy adatait csak a ZEISS-csoportba tartozó társaságok által meghirdett speciális pozíciók betöltéséhez használjuk. Az Általános Adatkezelési Szabályzatban foglaltak értelmében az adatok rögzítéséért és kezeléséért felelős adatkezelő az álláshirdetést feladó ZEISS vállalat, illetve ha nem meghirdetett állásra jelentkezik, az a ZEISS vállalat, ahová a jelentkezését elküldte. A speciális ZEISS jogi személyekre vonatkozó részletesebb információkért lásd: recruiting .oberkochen @zeiss .com. A ZEISS jelentkezési portálon leadott információat bármikor áttekintheti, frissítheti és kiegészítheti.

Felszólítás nélküli jelentkezés

Ha felszólítás nélkül küldte be jelentkezését jelentkezéskezelő rendszerünkbe, adatait annak a ZEISS vállalatnak továbbítjuk, amely illeszkedik az Ön képességeihez.

Jelentkezői Adatbázis

Ha beleegyezett abba, hogy a jelentkezéskor megadott adatait továbbíthassuk, profilját körbeküldjük, hogy nem lenne-e érdekes más ZEISS-társaságok megüresedett pozícióinak betöltésére. Adatait értelemszerűen megadjuk a jelentkezési folyamatban résztvevő ZEISS-társaságok számára, így ők érdeklődés esetén felvehetik Önnel a kapcsolatot.

Aktív toborzás

Ha az Ön profiljában olvasott információk felkeltették érdeklődésünket és felvettük Önnel a kapcsolatot karrierportálokon vagy hasonló felületeken, az első lépés, hogy megismerjük Önt az adott közösségi hálózaton keresztül. A hozzájárulásától függően feltöltjük jelentkezési portálunkra a közösségi hálózaton Önről összegyűjtött adatokat, majd egy linket küldünk Önnek, így testreszabott hozzáférést kap profiljának befejezéséhez és hozzájárulhat, hogy felvegyük Önt a Jelentkezői Adatbázisunkba. Miután összegyűjtöttük adatait a közösségi hálózatról, megkezdődik a normális jelentkezési folyamat (lásd fentebb).

Ajánlás

Ha érdekes profillal rendelkezik, előfordulhat, hogy már ajánlotta valamelyik ZEISS-alkalmazott. Ebben az esetben a kapcsolattartási adatait először a ZEISS-alkalmazott adja meg nekünk, így rendszerünk automatikus e-mailt tud küldeni, amely tartalmazza a munkaköri profilhoz kapcsolódó linket és információkat. Ha felkeltettük érdeklődését, megkezdheti a normál jelentkezési folyamatot. Ha nem keltettük fel érdeklődését és nem válaszol az e-mail-re, legfeljebb két hónap elteltével töröljük kapcsolattartási adatait a rendszerünkből. Így rengeteg ideje van, hogy profilját a releváns pozícióra igazítsa vagy az általunk már összegyűjtött adatokat egyéb érdekes üres pozíciók megpályázására használja. Kérésére természetesen szívesen töröljök adatait a kéthónapos időszak előtt is.

Adattípusok

A jelentkezési folyamat során az Ön által a jelentkezésében megadott adatokat kezeljük. Ezek az adatok elsősorban az alábbiak:

  • Személyazonossági adatok (családnév, keresztnév, adóazonosító jel stb.)
  • Kapcsolattartási adatok (e-mail-cím, telefonszám stb.)
  • Személyes preferenciákra vonatkozó adatok (érdeklődési körök, kedvelt tevékenységek stb.)
  • Tanulmányok és karrieradatok (középiskolai/egyetemi tanulmányok, karrierelőzmények)
  • Egyéb releváns adatok (bizonyítványok, az Ön fényképe stb.)

Jogalap és az érintettek jogai

Adatait a fent leírt célokhoz rögzítjük (megfelelő okok a ZEISS-nél történő alkalmazáshoz). Mivel a ZEISS sok különböző országban toboroz új munkaerőt, az Ön személyes adatainak törvényes kezelésére vonatkozó jogalap igen eltérő lehet. A vonatkozó nemzeti jogszabályokkal kapcsolatos további információkat (pl. az érintettek jogai az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében), valamint a ZEISS adatkezelésére vonatkozó általános információkat weboldalunkon talál: https://www.zeiss.com/data-protection.

Ha adatait az Ön által adott hozzájárulás alapján kezelik, Ön a jövőre nézve, indoklás nélkül bármikor visszavonhatja hozzájárulását a ZEISS jelentkezési portálon vagy, ha egy e-mailt küld az alábbi címre: recruiting .oberkochen @zeiss .com. A hozzájárulás visszavonásáig végzett adatkezelés törvényességét a visszavonás nem érinti.

A személyes adatok címzettjei és az adatkezelés helye

A ZEISS-csoport gondoskodik arról, hogy pl. a ZEISS megbízásából adatfeldolgozást végző, az adatokhoz hozzáférő harmadik személyek betartják a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt jogokat és kötelességeket. A ZEISS és a neki szolgáltatást nyújtó szervezetek az adatkezelést mindig az Európai Unió területén található szervereken végzik. Különleges esetekben az adatkezelés a jogszabályban megengedett mértékig Európán kívüli (harmadik) országokban is történhet.

Az adatok ZEISS csoporton belüli továbbításakor, harmadik félnek történő átadásakor (pl. terrorizmusellenes szabályzások miatt), vagy harmadik országba történő továbbításakor ill. az adatok külső partnerek által történő feldolgozása során a ZEISS betartja az alkalmazandó adatvédelmi törvényeket, és lehetőség szerint megóvja ezen tevékenységeket a rendelkezésre álló adatvédelmi eszközök segítségével, beleértve az adatfeldolgozási szerződéseket, az Európai Unió általános szerződési feltételeit és a nemzetközi egyezményeket. Amennyiben a helyi követelmények külföldön nem felelnek meg az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt elvek által biztosított védelmi szintnek, a ZEISS arra fog törekedni, hogy megfelelő módszerekkel a lehető legkisebbre csökkentse a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kockázatokat.

Adatok törlése

Alapesetben törvényi kötelességünk a jelentkezési folyamattal kapcsolatos releváns adatait hat hónapig megőrizni. Abban az esetben, ha nem tudunk állást kínálni Önnek, de feltéve, hogy Ön hozzájárult ahhoz, hogy adatai megjelenjenek a Jelentkezői Adatbázisban, adatait legfeljebb az elutasítást követő két év elteltével töröljük. Hat hónap elteltével Ön is bármikor törölheti adatait a ZEISS jelentkezési portálon vagy, ha küld egy e-mailt az alábbi címre: recruiting .oberkochen @zeiss .com. Ha Ön nem járult hozzá adatainak megőrzéséhez, azokat azonnal töröljük, ha az állást betöltötték és/vagy még tart a hathónapos időtartam. Ha Ön hozzájárult adatainak megőrzéséhez, ezeket az adatokat felhasználjuk HR adminisztrációs folyamatainkban, melyek a jogszabályban rögzített korlátozásokon alapulnak.

Adatbiztonság

A ZEISS világszerte érvényes vállalati irányelvei biztosítják az adatok biztonságát és bizalmasságát, ezen kívül alkalmazzuk az adott ZEISS vállalat székhelyének megfelelő ország adatvédelmi rendelkezéseit is. Ezen kívül a ZEISS által megbízott, az Ön személyes adatait kezelő valamennyi szolgáltató köteles a ZEISS-hez hasonló szigorú biztonsági intézkedésekkel fenntartani az adatok bizalmasságát. Jelentkezéskezelő rendszerünk műszaki támogatását egy németországi IT-szolgáltató végzi, melyet a jogszabályban előírt paraméterek alapján választottunk ki, és amelyre ugyancsak vonatkoznak a kötelező adatvédelmi előírások.

Állásriasztás

Ha állásriasztást állít be, csak az ehhez szükséges információkat mentjük el (e-mail cím és kiválasztási szempontok). Bármikor megszüntetheti az állásriasztásban való részvételét. Ebben az esetben azonnal töröljök az Önre vonatkozó információt.

Kapcsolat

Az adatvédelemmel kapcsolatos bármilyen kérdésével kérjük, keressen meg bennünket a következő email címen: datap rivacy @zeiss .com. Kérjük a jelentkezési folyamattal kapcsolatos bármilyen kérdését az alábbi címre küldje: recruiting .oberkochen @zeiss .com.

Verzió

Azonnal értesítjük, ha adatainak kezelési módjában jelentős változás történik. Adatvédelmi Szabályzat, 2021. szeptemberi változat