ZEISS INSPECT Correlate

A ZEISS INSPECT Correlate funkciói dióhéjban

A ZEISS INSPECT Correlate szoftvernek köszönhetően mérési adatokat rögzíthet képekről és mozgóképes anyagokról. Az ilyen videók pontos felvételeket és a dinamikus folyamatok egyedi elemzését teszik lehetővé. Ezeket aztán konkrét célok szempontjából ki lehet értékelni. A szoftver elemzi az alakváltozásokat, elmozdulásokat, sebességeket, gyorsulásokat, forgásokat, szögeket és szögváltozásokat és még sok mást.

Alapszintű funkciók

2D-s képalkotás

A ZEISS INSPECT Correlate beépített kameravezérlési és felvételi funkciót kínál a GenICam szabványnak megfelelő USB3-kamerákhoz. Ezzel mindennel rendelkezik ahhoz, hogy elkezdje a 2D-s digitális képkorrelációt és a 2D-s pontkövetést. 2D-s képgyűjtés és az adatok kiértékelése, beleértve a jelentéskészítési funkciókat is.

ZEISS INSPECT Correlate 2D-s képalkotás

Illesztések és merev testek mozgáskompenzációja

A ZEISS INSPECT Correlate különböző funkciókat tartalmaz a mérési adatok összehangolásához. Ezek közé tartoznak: 3-2-1 transzformáción alapuló illesztés, a geometriai elemeken vagy 3D-s koordinátákon alapuló hierarchikus illesztés, a helyi koordináta-rendszerben történő illesztés, referenciapontokat használó illesztés, valamint a különböző legjobb illeszkedési eljárások, például a globális és a helyi legjobb illeszkedés. Ezenkívül a „Transform By Component” (Transzformáció alkatrészek szerint) funkcióval merevtest-mozgáskompenzáció is elvégezhető. A merevtest-mozgáskompenzációval egy referenciakomponens egy másik komponenshez viszonyított relatív mozgását elemzi a szoftver. A referenciakomponens a 3D-s térben rögzített referenciaként szolgál.

A ZEISS INSPECT illesztések korrelálása

A kiugró mérési értékek automatikus felismerése és kiküszöbölése

Az ARGUS 3D-s koordinátaháló kiugró mérési értékeit felismerő és megszüntető intelligens algoritmusnak köszönhetően a 3D-s mérési adatokban lévő kellemetlen pontok és rések már mind a múlté.
A kiugró mérési értékeket a ZEISS INSPECT Correlate automatikusan felismeri és korrigálja: a még pontosabb és gyorsabb kiértékelés és jelentéskészítés érdekében az ARGUS szoftverben.

ZEISS INSPECT Correlate mérési kiugró értékek

Koordinátaalapú szűrőfunkciók

Ez a funkció lehetőséget nyújt az ARAMIS-projektben lévő koordináták időbeli szűrésére (elérhető a felület, a homlokzati pont és a pontkomponens esetében). Ez lehetővé teszi, hogy még nagyobb pontosságot érjen el az alakváltozás és elmozdulás mérése során, és jelentősen csökkentse az olyan zavaró tényezők hatását, mint a konvekció vagy a Moiré-hatás okozta turbulens légáramlás.

ZEISS INSPECT Correlate koordinátaalapú szűrőfunkciók

Adatválasztó az alakítási határérték-diagramban (FLD)

A lemezmegmunkálási folyamatok vezérlésére a megmunkálási analízis használatos. A megmunkálási elemzés során a Nakajima-tesztsorozatból kapott megmunkálási határgörbét kombinálják a fémlemezből készült alkatrész megmunkálási állapotának ARGUS-rendszerekkel történő mérésével. Az adatválasztó lehetővé teszi a megmunkálási helyzet gyors elemzését.

ZEISS INSPECT Correlate adatválasztó az alakítási határérték-diagramban (FLD)

Digitális képkorreláció

A digitális képkorreláció (DIC) egy optikai, érintésmentes módszer 3D-s koordináták mérésére a 3D-s térben történő mozgás és deformáció értékelésére, valamint a felületi feszültség meghatározására. A sztochasztikus kontrasztmintákat a 3D-s koordináták szubpixeles pontosságú mérésére használják.

ZEISS INSPECT Correlate digitális képkorreláció

A deformációk túlzott megjelenítése

A ZEISS INSPECT Correlate képes a deformációkat, például a dudorokat, horpadásokat, hepehupákat és hornyokat a 3D-s nézetben túlzottan, tehát plasztikusan megjeleníteni. A skálaértékek ennek megfelelően egyfajta magassági térképpé alakíthatók át, és ezáltal megkönnyítik a 3D-s mérési értékek minőségi elemzését.

ZEISS INSPECT Correlate: A deformációk reprezentációja

Teljes mezőre vonatkozó és pontszerű kiértékelés

A szoftver lehetőséget nyújt a teljes mezőre vonatkozó és a pontszerű mérési eredmények kiértékelésére. A teljes térbeli mérési eredményekhez, például az alakváltozások eloszlásaihoz sztochasztikus kontrasztmintát alkalmaz a mintán. A pontalapú mérésekhez referenciapont-jelzőket használ. A mintadarabon lévő referenciapont-jelzőket a szoftver automatikusan felismeri, és megjeleníti a mért 3D-s koordinátákat. Lehetőség van a teljes mezőre vonatkozó és a pontalapú értékelési módszer együttes alkalmazására egy mérésen belül. A szoftver mindkét módszer esetében olyan adatokat szolgáltat, mint az alakváltozás, a 3D-s alakváltozások és a 3D-s elmozdulások.

ZEISS INSPECT Correlate teljes mezőre vonatkozó és pontalapú kiértékelés

A mérési adatok importálása

A ZEISS INSPECT Correlate számos interfésszel rendelkezik az általános fájlformátumok, például ASCII-, STL-, PSL-, PL- és CT-adatok importálásához. ASCII-fájlok importálásával például beolvashatók a 3D-s pontfelhők létrehozásához szükséges koordináták, vagy az ellenőrzést végző gép erőértékei is szinkronizálhatók a projektfázisokkal.

ZEISS INSPECT Correlate importálás

Élő eredmények előnézete 2D-s mérések során

A ZEISS INSPECT Correlate segítségével a folyamatban lévő 2D-s mérés során az előre meghatározott eredményértékek kiszámíthatók és élőben megjeleníthetők, például az alakváltozási értékek. Ez lehetővé teszi a mérés előrehaladásának ellenőrzését, és közvetlen visszajelzést ad a felhasználónak.


Pontkövetés

A 3D-s koordináták pontszerű méréséhez és a dinamikus vagy (kvázi-)statikus vizsgálatok időbeli követéséhez a mérőobjektumok ultrakönnyű mérési céltárgyakat kapnak. Minden mérési céltárgy 3D-s koordinátáit fotogrammetriai módszerekkel mérik szubpixeles pontossággal. Egy mérés során a pontkövető módszer kombinálható a digitális képkorrelációs módszerrel. Több mérési célpont csoportosítása jellegzetes konstellációkat hoz létre, amelyeket a szoftver idővel nyomon tud követni. Ezért a képfeldolgozás végén az egyes mérési célpontok koordinátái, elmozdulásai, sebességei és gyorsulásai rendelkezésre állnak a kiértékeléshez.

ZEISS INSPECT Correlate pontkövetés

Relatív 6DoF-elemzés

A ZEISS INSPECT Correlate programban helyi koordináta-rendszereket definiálhat és rendelhet hozzá pontcsoportokhoz. Ennek eredményeképpen a helyi koordináta-rendszerek együtt mozognak a pontcsoportokkal, és lehetővé teszik a 6DoF-elemzést. A 6DoF-elemzés a pontcsoportok egymáshoz, illetve az abszolút mozgásokhoz viszonyított transzlációs és rotációs mozgások meghatározására szolgál a tér minden irányában.

ZEISS INSPECT Correlate relatív 6DoF-elemzés

Jelentéskészítés

A teszteredmények megosztása kollégák, különböző osztályok és ügyfelek között prezentációk és további megbeszélések céljából: a ZEISS INSPECT Correlate támogatja Önt a jelentéskészítő moduljával, amely nyomtatásra kész dokumentációt és teljes mértékben animált PDF-exportot kínál. Az eredmények jobb megjelenítése és a jobb megértés érdekében a teljes projektfájlok helyettesíthetők és megtekinthetők az ingyenes ZEISS INSPECT Correlate szoftver 3D-s felhasználói felületén.

ZEISS INSPECT Correlate jelentéskészítés

Egyetlen mérési pont követése

A ZEISS INSPECT Correlate lehetővé teszi az egyes mérési pontok követését és a 3D-s elmozdulás, sebesség és gyorsulás kiértékelését. Ezzel a funkcióval mostantól három kódolt mérési célpont helyett csak egyet kell alkalmaznia egy 3D-s koordináta mérési értékének rögzítéséhez, valamint az elmozdulás és sebességgyorsulás kiértékeléséhez ezen a ponton. Ez helyet takarít meg, és segít olyan helyzetekben, amikor a mérési célokat egyszerűen nem lehet alkalmazni. Ezenkívül az egyes mérési pontok nyomon követése segíthet időt megtakarítani a mérés előkészítése során.

ZEISS INSPECT Correlate egyetlen mérési pont követése

Sebesség és gyorsulás

A ZEISS INSPECT Correlate sebesség- és gyorsulás-ellenőrzéssel elemzi, hogy az egyes elemek milyen gyorsan mozognak az előző és a következő fázisban elfoglalt helyzetükhöz képest. Az általános gyorsuláson kívül ellenőrizheti a görbe röppálya gyorsulását érintőlegesen is. A szoftver lehetőséget nyújt a körpályán a kör középpontjához viszonyított gyorsulás ellenőrzésére is.

ZEISS INSPECT Correlate sebesség és gyorsulás

Alakváltozás, 3D-s elmozdulás és 3D-s deformáció

A szoftver a teljes felületen és meghatározott pontokon mért 3D-s koordináta-adatokból kiszámítja az alakváltozási értékeket, például a nagyobb és kisebb alakváltozást vagy az X- és Y-irányú alakváltozást. Az egyes mérési pontokból pontcsoportok, úgynevezett komponensek határozhatók meg. A szoftver az ellenőrzés teljes időtartama alatt képes azonosítani a pontcsoportokat. Ez lehetővé teszi az elmozdulások, sebességek és gyorsulások pontos kiszámítását 3D-ben. A pontcsoportok továbbá a merev testek mozgásának kompenzálására is használhatók. Így lehetővé válik a mozgások elemzése egy rögzített referenciaként működő pontcsoporttal a 3D-s térben.

ZEISS INSPECT Correlate alakváltozás, 3D-s elmozdulás és 3D-s deformáció

Pályagörbe

A pályagörbe funkció segítségével megjelenítheti az egyes pontok, pontcsoportok, helyi koordináta-rendszerek és szerkezeti elemek pályagörbéit. A pályagörbe a kiválasztott elemek helyét jeleníti meg a mérés teljes időtartama alatt. Így elemezhető és megjeleníthető a vizsgált tárgy mozgásgörbéje. A mozgásgörbe a szoftverben további kiértékelési lépésekhez is rendelkezésre áll, például a pályagörbe segítségével illeszkedő geometriák, például körök konstruálhatók.

ZEISS INSPECT Correlate pályagörbe

Virtuális extenzométer

Ez a funkció lehetővé teszi a hosszváltozás érintésmentes mérését pontosan meghatározott referenciahosszal, és 2D-s és 3D-s projektekben használható. A hosszváltozás egy projekten belül két vagy több térbeli irányban is ellenőrizhető. Az érintésmentes optikai mérési elvnek köszönhetően a mérési eredményeket mechanikai hatások nem befolyásolják. Ezenkívül a ZEISS INSPECT Correlate lehetőséget nyújt különböző virtuális extenzométerek meghatározására a hosszanti és keresztirányú alakváltozások felvételéhez. További előnye, hogy különböző kezdeti hosszúságú virtuális extenzométerek határozhatók meg, és így a helyi és a globális alakváltozások hatásai egyszerre vizsgálhatók.

ZEISS INSPECT Correlate virtuális extenzométer

A teljes verzió funkciói

CAD-importálás formátumai

A ZEISS INSPECT Pro licencével különböző semleges (IGES, JT Open és STEP), de natív formátumokat is importálhat, például: CATIA, NX, SOLIDWORKS és Pro/E. Egyszerűen importálja az egyes fájlformátumokat "húzd és dobd" funkcióval, a szoftver pedig automatikusan felismeri és hozzárendeli azokat. Az importálás után a pontos kiértékelésekhez kiterjedt funkciók állnak rendelkezésre a 3D-s mérési adatok CAD-adatokhoz való igazításához.

ZEISS INSPECT Correlate CAD-importálási formátumok

A mérési adatok exportálása

A ZEISS INSPECT Correlate Pro licence számos interfésszel rendelkezik az általános fájlformátumok, például ASCII-, CSV-, XML- és UFF-adatok exportálásához.

ZEISS INSPECT Correlate exportálás

Nyílt adatarchitektúra

A mérési adatok összehasonlítása és egyidejű megjelenítése, valamint az adatok cseréje általában véve egyre fontosabbá válik a méréstechnikában. Ezért a szimulációs programokból további skalárértékek, például hőmérsékleti adatok és geometriák importálhatók a ZEISS INSPECT Correlate programba. A szoftverben létrehozott mérési adatok különböző formátumokban exportálhatók, és felhasználhatók például rezgéselemzésre egy harmadik féltől származó szoftverben.

ZEISS INSPECT Correlate nyílt adatarchitektúra

Parametrikus kiértékelés

A ZEISS INSPECT parametrikus alapkoncepcióra épül. Alapvetően minden funkció ezt a koncepciót követi. Ennek eredményeképpen minden folyamatlépés nyomon követhető és szerkeszthető. Ebből következően a ZEISS INSPECT Correlate a mérési eredmények és jelentések nagyfokú megbízhatóságát biztosítja. Nem kell új kiértékelést létrehoznia egy másik, azonos típusú példányhoz. A parametrikus koncepcióval egyszerűen feltöltheti az új mérési adatokat a projektjébe, és azonnal megkapja az eredményeket.

ZEISS INSPECT Correlate parametrikus koncepció

Python illesztőfelület

A ZEISS INSPECT Pro licence gyors és egyszerűsített adathozzáférést biztosít az összetett tudományos számításokhoz a Python programozási nyelv segítségével. A szabadon elérhető Python-könyvtárak külső Python-telepítéssel könnyedén integrálhatók a ZEISS INSPECT Correlate szoftverbe és használhatók abban. Így könnyedén készíthet számításokat és diagramokat, amelyek például a rezgésvizsgálatokhoz (FFT) és a szakítószilárdsági tesztekhez szükségesek. A ZEISS INSPECT Correlate emellett egy parancsrögzítőt is elérhetővé tesz, amely a szoftverben végrehajtott összes műveletet rögzíteni tudja. Így ismételten végrehajthatja a rögzítést. A rögzített szkript szerkesztésével más feladatokhoz is hozzáigazíthatja vagy általánosíthatja azt.

ZEISS INSPECT Correlate Python

Gyorsabb munka sablonok segítségével

A ZEISS INSPECT szoftverben projektsablonokat hozhat létre. Ez a funkció segít az ismétlődő kiértékelések gyors és egyszerű elvégzésében. Így a projektet a mérési dátum kiértékelése után sablonként mentheti. Mivel egy projektsablonban az ellenőrzési elemek, a projekt kulcsszavai és a jelentések is mentésre kerülnek, nem kell újra beállítania a projektet, amikor egy másik, azonos típusú kiértékelést végez, hanem csak a Recalculate project (Projekt újraszámítása) gombra kell kattintania – és kész is!

ZEISS INSPECT Correlate sablonok

További alkalmazások

Kontúrészlelés

A ZEISS INSPECT Correlate segítségével a légzsákok kioldási tesztjeinek elemzése is lehetséges. A funkció bármely nagy sebességű videofelvételen követi a légzsák kontúrját, és segít azonosítani a maximális kitérési pontot a kormánykerék helyi koordináta-rendszerében. Ezen túlmenően a konkrét eltérítési pontok térben és időben könnyen azonosíthatók. A kontrasztkövető módszerek alapján ezt a funkciót a kiszélesedő lyukak körvonalai és a deformált objektumok kontúrjai esetén is használhatja.

ZEISS INSPECT Correlate kontúrészlelés

Korreláció hőmérséklet-mérésekkel

A mért 3D-s adatok kombinálhatók a ZEISS INSPECT Correlate programban importált hőmérsékleti adatokkal. Ezen megjelenítés előnye az alkatrészek termikus és mechanikai viselkedése közötti összefüggések egyszerűbb és gyorsabb megértése. Képeket importálhat különböző hőkamerákból. Ezután ezeket az importált képeket átalakíthatja az ARAMIS 3D-s adatok koordináta-rendszerébe. Ezt követően a rendszer kiolvassa és leképezi a hőmérsékleti adatokat az ARAMIS 3D-s adatokra. Így minden mérési időpontban megkapja a mérési adatok és a hőmérsékleti adatok korrelációját az összes mérési pontra vonatkozóan.

ZEISS INSPECT Correlate hőmérséklet-mérésekkel

A repedés csúcspontjainak észlelése és kiértékelése

A ZEISS INSPECT Correlate lehetővé teszi a repedési csúcspontok követését és ezek pályagörbéjének kiértékelését. A kontrasztos módszerek segítségével a repedési csúcspontok helyzete homogén színű mintákban is kimutatható. Más tényezők, például a repedés hossza, a repedésfuratok és a repedésmódok 3D-ben szintén levezethetők. A funkció az anyagkutatás széles körű alkalmazásaihoz használható, és számos anyag, például fémek, kompozit anyagok és műanyagok esetében működik. A repedések terjedésének elemzését számos, magas biztonsági követelményeket támasztó iparágban alkalmazzák, például a repülőgépiparban, az autóiparban és az építőiparban.

ZEISS INSPECT Correlate repedési csúcspontok észlelése

Anyagjellemzők meghatározása

A tipikus anyagvizsgálatokból, például Nakajima-, kidudorodási, szakítószilárdsági, hajlító-, nyíró- és lyuktágulási vizsgálatokból származó mért adatokat a szoftver kiértékeli az anyagjellemzők meghatározásához. Az anyagjellemzőkkel megbízható adatokat, például az alakítási határgörbét, a törési nyúlást, az n-értéket, az r-értéket, a Poisson-számot, a Young-modult (rugalmassági modulus), a feszültség-nyúlás görbét és az anyagvastagság csökkentését számítják ki. Ezeket a szimuláció bemeneti paramétereiként használják, amely pontosabb anyagmodellt és az anyag viselkedésének pontosabb előrejelzését teszi lehetővé.

ZEISS INSPECT Correlate anyagtulajdonságok meghatározása

Numerikus szimuláció validálása

A 3D-s mérési adatokkal való közvetlen összehasonlítás érdekében például az ABAQUS, LS-DYNA, ANSYS, PAM-STAMP és AutoForm szimulációs programokból származó skálaértékek és geometriák importálhatók. A 3D-s mérési adatok különböző illesztési funkciókkal átalakíthatók a szimulációs modell koordináta-rendszerébe. Így a szimulációs modell geometriája első lépésben összehasonlítható a mért 3D-s felülettel. További elemzések, például az elmozdulások, deformációk és alakváltozások közvetlen összehasonlítása, minden egyes szakaszra vonatkozóan elvégezhetők.

ZEISS INSPECT Correlate numerikus szimuláció validálása

Rezgéselemzés

A szoftver képes megjeleníteni a rezgés típusát a mért elmozdulási adatok első és gyors értelmezése érdekében. Az elemzés az összes mért pont elmozdulását mutatja teljes mezőben vagy pontszerűen mindhárom térbeli irányban. Ezenkívül az összes pont frekvenciaválaszának burkológörbéje és a megfelelő rezgéstípus három dimenziósan jelenik meg. A további rezgéselemzéshez a 3D-s koordináták és az elmozdulási értékek univerzális fájlformátumban (UFF) exportálhatók. Ezt a formátumot a legtöbb rezgéselemző alkalmazás támogatja.

ZEISS INSPECT Correlate rezgéselemzés